Kim jesteśmy?

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny UWIERZ W SIEBIE w skrócie Fundacja UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny.

Fundacja ustanowiona została przez Piotra Owczarka i Ireneusza Kostkę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym pod numerem ,,A” Nr 5990/10 sporządzonym przez notariusz Karolinę Annę Wolską w kancelarii notarialnej, 74-300 Myślibórz ul. Niedziałkowskiego, dnia 26 listopada 2010 r. i uzyskała wpis do KRS w Szczecinie dnia 27 12 2010r. jako Fundacja Społeczności Lokalnych.

Rada Fundacji uchwałą z dnia 9 czerwca 2015 r. dokonała zmian w Statucie i nazwie fundacji tworząc tym samym strukturę klastra społecznego, skupiającego wokół siebie podmioty gospodarcze, społeczne i naukowe zajmujące się szeroko rozumianą problematyką społeczną. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

Fundacja UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi. zm.)

Fundacja Społeczności Lokalnych UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny to pierwsza w Regionie Zachodniopomorskim sformalizowana grupa zrzeszająca ponad kilkunastu członków - firmy, osoby fizyczne, fundacje i stowarzyszenia związane z działaniami na rzecz drugiego człowieka i rozwoju społeczności lokalnych. Tworzą ją ludzie z humanistycznym zacięciem, zarażeni bakcylem spolegliwości i doświadczeni w społecznych działaniach. Wielu z nas łączy naprzemiennie: praktykę z teorią i teorię z praktyką. Dostrzegając wielość i złożoność codziennych problemów, przed którymi staje zarówno pojedynczy człowiek jak również całe grupy społeczne czy wspólnoty lokalne postanowiliśmy wspólnie działać.

Nie jesteśmy grupą zamkniętą. Zapraszamy wszystkich, z którymi będzie nam po drodze - jednostki naukowe i naukowców, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne. Entuzjastów, którzy nie zrażają się pierwszymi niepowodzeniami, zapaleńców i wizjonerów, ale i tych wszystkich, którzy potrafią ze stoickim spokojem analizować: potencjał, możliwości, aktywa i pasywa każdej sytuacji. Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie podobnie myślący łączą się, by wykorzystać efekt synergii i skuteczniej realizować to, co sobie wymarzyli.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani działaniami społecznymi, pracami na rzecz swoich i nie tylko swoich społeczności lokalnych. Jeżeli leży Wam na sercu dobro miejsca, w którym żyjecie – to trafiliście Państwo pod dobry adres.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną, propozycjami i do kontaktu, jeżeli zgadzacie się Państwo z tym, co proponujemy, jak myślimy i podchodzimy do życia.

Statut fundacji

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z naszym statutem.