Samarytanin Roku 2018

Już po raz siódmy Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu i Oddział Fundacji Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie w Myśliborzu zorganizowały Konkurs o nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia.

Nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku 2018, decyzją Kapituły otrzymała Pani Jolanta Czaczka - pracująca w Myśliborskim Ośrodku Kultury instruktorka tańca, trenerka oraz opiekunka dzieci i młodzieży z Klubu Tańca Towarzyskiego „Estera”.

Księdzu Biskupowi dr hab. Henrykowi Ciereszko za szczególne zasługi i wybitne ponadregionalne osiągnięcia w krzewieniu idei miłosierdzia przyznano Myśliborską Honorową Różę Miłosierdzia. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy Myśliborza i sąsiednich gmin. Zorganizowano też imprezy towarzyszące: sadzenie róż, konkursy, plebiscyty. W ramach tego zadania przygotowano miejsca gdzie posadzone zostały zakupione sadzonki róż. Część sadzonek posadzono w rejonach turystycznie atrakcyjnych miasta, część sadzonek mieszkańcy posadzili w swoich ogródkach przyczyniając się do dalszego upiększania Myśliborza krzakami róż.

Samarytanin Roku 2018

Samarytanin Roku 2017

Samarytanin Roku 2016

Samarytanin Roku 2015

Samarytanin Roku 2014

Samarytanin Roku 2013

Samarytanin Roku 2012