Konferencja Międzynarodowa w Myśliborzu „LEADER” – Współpraca międzynarodowa i jej wpływ na społeczności lokalne.

Tradycyjnie, jak co roku Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” z Barlinka oraz podmioty i organizacje członkowskie organizują Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych /TILiA/. Przypomnijmy, że stowarzyszenie działa na kanwie unijnej inicjatywy pomocowej LEADER.

Konferencja Informacje o projekcie Projekt