Fundacja Społeczności Lokalnych

74-300 Myślibórz, ul. 1 Maja 19, pokój 8A

Prowadzimy POMAGALNIĘ w ramach, której eksperci służą Państwu bezpłatnymi poradami specjalistycznymi w zakresie porad: prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, doradztwa zawodowego, doradztwa społecznego, coachingowych w tym coachingu medycznego, notarialnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spraw interwencyjnych i kryzysowych, terapii rodzinnej, kurateli rodzinnej, bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych, pomocy rodzinie, kurateli do spraw karnych, terapii uzależnień i przemocy domowej, organizacji pozarządowych, organizacji imprez i uroczystości, poradnictwa administracyjnego, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W celu umówienia się prosimy o kontakt pod numer telefonu: 603 894 475

Znaczenie Pomagalni.