Drodzy Czytelnicy - Myśliborzanie

W ramach działającej Fundacji Społeczności Lokalnych wspólnie z Panem Markiem Karolczakiem zainicjowaliśmy projekt: „Kolejarze myśliborscy”. Pragniemy zebrać, zarchiwizować, uporządkować wszelkie materiały wskazujące na ogromny trud, zaangażowanie a częstokroć heroizm ludzi w kolejarskich mundurach, którzy na terenie ziem myśliborskich odbudowywali polskie kolejnictwo. Pragniemy, aby w efekcie tego wspólnego społecznego działania powstała książka pokazująca młodemu pokoleniu, w jakich warunkach i z jakim wysiłkiem nasi przodkowie tworzyli podwaliny kolejnictwa na tych ziemiach. Zwracamy się ze szczególnym apelem do wszystkich, którzy są w posiadaniu różnorodnych pamiątek a w szczególności do Myśliborskiej Braci Kolejarskiej i członków ich rodzin o udostępnienie – wypożyczenie lub przekazanie materiałów.

dr Piotr Owczarek

Prezes Fundacji Społeczności Lokalnych