W latach 2017 – 2019 Fundacja Społeczności Lokalnych Klaster Społeczny Uwierz w Siebie [lider] wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie [partner] realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „MOBILNA POMAGALNIA SPOŁECZNA”. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, poprzez szerokie, bezpłatne udostępnienie porad prawnych, medycznych i społecznych dla rodzin o ograniczonych możliwościach dostępu do tych usług. Łącznie objęto opieką 120 rodzin z Myśliborza Rościna, Sulimierza, Chłopowa, Ława, Nawrocka, Sitna, Kierzkowa, Głazowa i Golenic. Projekt został zakończony w grudniu 2019 roku i całkowicie rozliczony.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc i współpracę Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz Panu Piotrowi Sobolewskiemu, kierownictwu i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu oraz szczególne słowa podziękowania za wparcie, życzliwą pomoc i zrozumienie kierujemy w stronę Pań i Pana Sołtysów wsi: Rościn, Sulimierz, Chłopowo, Ławy, Nawrocko, Sitno, Kierzków, Głazów i Golenice.