Pomagamy w zorganizowaniu praktyk absolwenckich, staży, wolontariatu. Wspieramy w ukierunkowaniu wyboru tematyki prac dyplomowych i magisterskich w nawiązaniu do potrzeb środowisk lokalnych.