1. INFORMACJE

Umożliwiamy dostęp do bazy danych firm z wybranego obszaru. Umożliwiamy współpracę i kooperację zarówno krajową jak międzynarodową.

2. BADANIA I ANALIZY

Oferujemy wsparcie przy realizacji Państwa zamierzeń, opracowanie badań i analiz z wybranych obszarów umożliwiając współpracę z kadrą naukową uczelni wyższych, instytucjami i praktykami. W celu ustalenia konkretnego obszaru współpracy prosimy o kontakt. Wspieramy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

3. DORADZTWO

Oferujemy:

  • doradztwo biznesowe,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji na: inwestycje na rozwój i infrastrukturę, inwestycje (szczególnie te związane z nową energią: fotowoltanika, termomodernizacja), badania naukowe i innowacje, rozwijanie kompetencji miękkich (szkolenia),
  • pomoc w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu wniosków unijnych i innych,
  • pomoc w opracowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,
  • analizy finansowo-ekonomiczne przedsięwzięć,
  • audyty wewnętrzne i finansowe
  • pomoc w opracowaniu projektów badawczo-rozwojowych,
  • pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju

4. KONFERENCJE

Organizujemy lub wpieramy w organizacji targów, konferencji, wystaw, wydarzeń. Wspieramy w zakresie wypromowania wydarzenia, zorganizowania całości lub wybranej jego części, rozliczenia, doboru partnerów.

5.SZKOLENIA

Dysponujemy szeroką ofertą szkoleniową obejmującą kursy, warsztaty i szkolenia dla samorządów, jednostek ochrony zdrowia, edukacji i przedsiębiorców. Szkolenia prowadzą doświadczeni praktycy z doświadczeniem szkoleniowym i uprawnieniami do używania certyfikowanych narzędzi. Przedstawiona poniżej oferta szkoleniowa jest jedynie propozycją, którą każdorazowo dopasowujemy do potrzeb partnera, po wstępnym rozeznaniu jego potrzeb i specyfiki.

Oferujemy m. in. szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej w budowaniu efektywnego zespołu, negocjacji, doskonalenia funkcji zarządczych, coachingu, public relations, stresu i wypalenia zawodowego, treningu kreatywności, diagnozowania potencjału osobowego i wiele innych, po uzgodnieniu z partnerem.