Prezydium Konwentu Partnerów:

  • Przewodniczący: Ryszard Łuczkowski
  • Wiceprzewodniczący: Arleta Górecka-Przybycień
  • Sekretarz: Anna Czech