WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wspieraniem działań społeczności lokalnych. Oferujemy formę Klastra jako nowoczesną platformę interakcji między wieloma podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Kluczową rolę w kontaktach między członkami Klastra odgrywa współpraca. Wchodząc do Klastra mamy możliwość dzielenia się między sobą wiedzą, doświadczeniem, uczenia się od siebie nawzajem, dopingowania do rozwoju, podejmowania wspólnych inicjatyw, współtworzenia nowych wartości wykorzystując efekt synergii. Możecie Państwo zostać formalnym Partnerem w Klastrze - prosimy o kontakt, wyjaśnimy na czym polega bycie Partnerem Klastra. Możecie też Państwo wspierać nas jako nieformalny partner dzieląc się wiedzą i doświadczeniem przy realizacji naszych działań. Można wreszcie wesprzeć Klaster poprzez wpłaty na konto Klastra z przeznaczeniem na działalność statutową. Dziękujemy za każdą formę wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!

Raiffeisen POLBANK

70 1750 0012 0000 0000 3550 4141