DLA KOGO JEST PROPOZYCJA?

Nasza propozycja skierowana jest praktycznie do wszystkich przedstawicieli sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych jak również wolontariuszy, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, podejmowanie aktywności w zakresie wspomagania i wspierania zarówno poszczególnych ludzi jak i również wspólnot społecznych w rozwiązywaniu stojących przed nimi problemów.

Aby nawiązać współpracę z Fundacją UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny należy zapoznać się z podstawowymi dokumentami: Statutem Fundacji, Regulaminem Konwentu Partnerów i Umową o współpracy. Przy pozytywnej ocenie w/w dokumentów prosimy złożyć wypełnioną i podpisaną przez osoby decyzyjne Deklarację Członkowską. Informację zwrotną otrzymacie Państwo w ciągu 5 dni roboczych od chwili uzyskania Deklaracji. Aktem dopełniającym Partnerstwo w Klastrze jest bilateralne podpisanie Umowy o współpracy.

Dokumenty do pobrania.